Video

Gia Công Xả Băng – Cắt Tấm
02 Tháng 05

Ai bảo sắt thép không biết chữa lành Băm hàng mỏng thật là phê Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ MUA: Phòng[…]

Sự Chuyên Nghiệp Của Khách Hàng
02 Tháng 05

Màn Hạ Hàng không thừa chỉ đủ  Tâm sự giữa lái xe và kỹ thuật hihi Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ[…]

Khách Hàng Đáng Yêu
14 Tháng 10

Cuộn PO + Cán Nguội (dày)   Mạ Kẽm Loại 1 Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ MUA: Phòng kinh doanh 1[…]

Thép Đi Muôn Nơi
14 Tháng 10

PO   Mạ Chì   Cán Nguội Mềm   Nhám Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ MUA: Phòng kinh doanh 1 +84[…]

Lái xe dễ thương – nhiệt tình – và không gắt
06 Tháng 06

Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ MUA: Phòng kinh doanh 1 +84 986535039      Phòng kinh doanh 2 +84 984221039 Phòng kinh doanh[…]

Giao Thép Tấm Cán Nóng 1.2
06 Tháng 06

Trên đây là video hàng giao cho khách của #team Thắng Lợi. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể. LIÊN HỆ MUA: Phòng kinh doanh 1 +84 986535039      Phòng kinh doanh 2 +84 984221039 Phòng kinh doanh[…]