THÉP HỘP MẠ CHÌ
23 Tháng 04

Ống thép hộp mạ chì là ống thép được sản xuất gia công từ nguyên liệu là thép tấm cuộn mạ chì. Đây là điểm khác biệt với thép hộp mạ kẽm. Quy cách và kích thước của thép hộp mạ chì Thép hộp mạ chì về quy cách, kích thước tiêu chuẩn giống với[…]