Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

 “THANGLOI COOPERATION ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TOP ĐẦU VIỆT NAM VỚI TẦM NHÌN VƯƠN TẦM THẾ GIỚI”

THANGLOI COOPERATION định hướng phát triển thành công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghiệp top đầu Việt nam, không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo để kiến tạo nên hệ sinh thái các sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng, công nghiệp chất lượng cao, đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và người nước ngoài định cư tại Việt nam, cũng như góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thi công của các công ty xây dựng, sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố tại Việt nam.

SỨ MỆNH

“VÌ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC. VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỊNH CƯ TẠI VIỆT NAM. VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM”