THÉP RAY
20 Tháng 04

Thép ray là loại thép chuyên dụng được dùng để lắp đặt đường ray tàu lửa, lắp đặt đường ray vận chuyển cho cẩu trục, cho xe chuyên dụng trong khu khai khoáng, nhà máy, công trường thi công… Đặc điểm của thép ray Thép ray là một loại vật liệu thay thế sắt để dùng trên[…]