ỐNG THÉP ĐEN
25 Tháng 04

Ống thép đen là sản phẩm được tạo nên từ quá trình cuộn cán nóng nguyên liệu tấm đen, sản phẩm có bề mặt đen hoặc xanh đen, sau khi nguyên liệu được hình thành sẽ được bôi một lớp dầu nhằm mục đích bảo quản nguyên liệu. Ống thép đen có độ cứng cao,[…]

QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN ĐEN
25 Tháng 04

Công thức tính trọng lượng thép hộp tròn Công thức tính trọng lượng ống thép lý thuyết: P = (Đường kính – độ dày ống) × Độ dày ống (mm) × chiều dài (m) × 0,02466 Ví dụ: ống thép phi 114 mm (đường kình) × 4 mm (độ dày của ống) × 6 m[…]

QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP ĐEN
25 Tháng 04

Cách tính trọng lượng thép hộp vuông Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông theo lý thuyết: P = 4 x Chiều rộng cạnh (mm) × độ dày × chiều dài (m) × 0,00785 Chú ý: hằng số 0,00785 là mật độ thép Ví dụ: thép hộp vuông 40 mm x 1.2 ly x 6[…]

THÉP ỐNG HỘP MẠ KẼM
25 Tháng 04

Ống thép mạ kẽm là ống thép cacbon được tráng một lớp kẽm bảo vệ trên bề mặt thông qua phương pháp điện phân hoặc nhúng nóng. Độ dày của lớp kẽm mạ được kiểm soát và điều chỉnh thích hợp theo quy cách của dòng sản phẩm. Ưu điểm của ống thép mạ kẽm[…]

QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP MẠ KẼM
25 Tháng 04

Cách tính trọng lượng thép hộp vuông Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông theo lý thuyết: P = 4 x Chiều rộng cạnh (mm) × độ dày × chiều dài (m) × 0,00785 Chú ý: hằng số 0,00785 là mật độ thép Ví dụ: thép hộp vuông 40 mm x 1.2 ly x 6[…]

QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN MẠ KẼM
24 Tháng 04

Công thức tính trọng lượng thép hộp tròn Công thức tính trọng lượng ống thép lý thuyết: P = (Đường kính – độ dày ống) × Độ dày ống (mm) × chiều dài (m) × 0,02466 Ví dụ: ống thép phi 114 mm (đường kình) × 4 mm (độ dày của ống) × 6 m[…]