VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

– Mỗi thành viên tự ý thức về quyền lợi, về trách nhiệm của mình đối với bản thân, đồng nghiệp và doanh nghiệp;

– Các thành viên luôn thể hiện sự tôn trọng và tính cầu thị trong giao tiếp và công việc:

– Tôn trọng chính bản thân mình;

– Tôn trọng công việc của mình;

– Tôn trọng đồng nghiệp;

– Tôn trọng cấp trên;

– Tôn trọng doanh nghiệp;

– Tôn trọng khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư…

– Thành công là sự kết hợp sự cầu thị và hiểu biết.

– Xây dựng và bảo vệ thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp. Bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, đối tác và bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

– Luôn thể hiện sự trân trọng thành quả lao động của mình, của đồng nghiệp và của công ty.

– Làm nhiệt tình, chơi hết mình.