THÉP CÁN NÓNG (HR)
18 Tháng 04

Thép cán nóng là vật liệu được tạo thành từ quá trình cán nóng ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao làm biến đổi vật chất cũng như biến đổi hình dạng của kim loại để tạo hình dạng như mong muốn. Thép cuộn cán nóng thường có tính thẩm mỹ thấp với bề mặt xanh[…]