Tư vấn khách hàng

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn trao đổi với khách hàng kiến thức về sắt thép, thông tin vật liệu xây dựng.Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại và thắc mắc của khách hàng trong thời gian sớm nhất.